دوره آموزش طراحی سقف های پیش تنیده و استفاده از نرم افزار 97/12/15

دوره آموزش طراحی سقف های پیش تنیده و استفاده از نرم افزار 97/12/15

 

بسمه تعالی

 

دوره "آمـوزش طـراحـی سـقـف هـای پـیـش تـنـیـده و اسـتـفـاده از نـرم افـزار"       

  ویژه مهندسین عمران

 

ردیـف

عنوان دوره

تاریخ شروع

تاریخ پايان

ساعت دوره

1

آمـوزش طـراحـی سـقـف هـای پـیـش تـنـیـده و اسـتـفـاده از نـرم افـزار

چـهـارشـنـبـه

97/12/15

پـنـجـشـنـبـه

97/12/16

8:30 الی 12:30

و

14:00 الی18:00

 

توجه:

1- این دوره معادل یک سمینار جهت تمدید پروانه اشتغال قابل استفاده است.

2- جهت ثبت نام به سامانه مهندسین مراجعه فرمایید. فقط کسانی حق شرکت در کلاس را دارند که ثبت نام آنها انجام شده باشد.

3- مهندسینی که پروانه اشتغال ندارند و نیز افرادی که عضو سازمان نمی باشند جهت ثبت نام به واحد آموزش مراجعه نمایند.

4- محل تشکیل کلاس سالن آموزشی سازمان می باشد.

5- به همراه داشتن کارت شناسایی در کلاس الزامی می باشد.

6- حضور کامل در کلاس الزامی می باشد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب