دوره نکات طراحی سازه های بتنی با تکیه بر نکات نرم افزاری و پیش نویس مبحث نهم 97/12/09

دوره نکات طراحی سازه های بتنی با تکیه بر نکات نرم افزاری و پیش نویس مبحث نهم 97/12/09

 

بسمه تعالی

دوره "نكات طراحي سازه های بتنی با تکیه بر نکات نرم افزاری و پیش نویس مبحث نهم"  

 ویژه مهندسین عمران

ردیـف

عنوان دوره

تاریخ شروع

تاریخ پايان

ساعت دوره

1

نـكات طـراحي سـازه هـای بـتـنـی بـا تـکـیـه بـر نـکات نـرم افـزاری و پـیـش نـویـس مـبـحـث نـهـم

پـنـجـشـنـبـه

97/12/09

جـمـعـه

97/12/10

8:30 الی 12:30

و

14 الی 18

توجه:

1- این دوره معادل یک سمینار جهت تمدید پروانه اشتغال قابل استفاده است.

2- جهت ثبت نام به سامانه مهندسین مراجعه فرمایید. فقط کسانی حق شرکت در کلاس را دارند که ثبت نام آنها انجام شده باشد.

3- مهندسینی که پروانه اشتغال به کار مهندسی ندارند و نیز افرادی که عضو سازمان نمی باشند جهت ثبت نام به واحد آموزش مراجعه نمایند.

4- محل تشکیل کلاس سالن آموزشی سازمان می باشد.

5- به همراه داشتن کارت شناسایی در کلاس الزامی می باشد.

6- حضور کامل در کلاس الزامی می باشد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب