برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 97/12/02

برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 97/12/02

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

بـرنـامـه کـلاس ارتقاء پایه  اجـرا مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

 

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

نـكـات اجـرايـي در نـمـاسـازي و نـازك كـاري

عـمـران و

معماري

اجرا

3به2

و

2به1

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/12/02

جـمـعـه

97/12/03

جـمـعـه

97/12/03

 

تـوجـه:

 

 

 

 1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان


استان کرمانآخرین مطالب