اولین نشست هم اندیشی در خصوص استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح

اولین نشست هم اندیشی در خصوص استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح

 

بسمه تعالی

اولین نشست هم اندیشی در خصوص استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح در روز پنجشنبه مورخ 1397/11/18 با حضور نمایندگان محترم هیئت مدیره، شورای اسلامی شهر کرمان، شهرداری کرمان، اداره کل راه و شهرسازی استان، انجمن صنفی انبوه سازان، انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی و تنی چند از فعالان صنعت ساختمان در محل اتاق بازرگانی کرمان برگزار گردید.

 شرکت کنندگان در این نشست بر ضرورت راه اندازی مجری ذیصلاح از ابتدای سال آینده اتفاق نظر داشتند و در این راستا ضمن انتخاب نمایندگانی از جمع حاضر، مقرر گردید نسبت به تهیه شیوه نامه اجرایی مجریان ذیصلاح اقدام و جهت تصویب به هیئت مدیره ارائه نمایند. امیدواریم این نشست و نشستهای مشابه در نهایت منجر به ارایه ساز و کار اجرایی الزام مجریان ذیصلاح درکل استان بیانجامد.

 

 

 آخرین مطالب