...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/11/30

   نسخه چاپی 1397/11/17 - 13:23 تعداد بازدید:779

   برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/11/30

    

   بـسـمـه تـعـالـی

   بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران

    

   ردیـف

   عنوان دوره

   رشته

   صلاحیت

   ارتقاءبه پایه

   ساعت کلاس

   تاریخ شروع

   تاریخ پایان

   تاریخ امتحان

   1

   ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله- استاندارد 2800 ایران برای ساختمان های متداول

   عمران

   محاسبات

   پایه3به2

   14:00-20:00

   سه شـنـبـه

   97/11/30

   چهارشنبه

   97/12/01

   چهارشنبه

   97/12/01

   2

   ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله- استاندارد 2800 ایران برای ساختمان های بلندمرتبه

   عمران

   محاسبات

   پایه 2 به1

   14:00-20:00

   سه شنبه

   97/11/30

   چهارشنبه

   97/12/01

   چهارشنبه

   97/12/01

    

   تـوجـه:

   1-      جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

   2-      بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

    

    

    

    

    سازمان نظام مهندسی ساختمان

    

   استان کرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی سایت توسط: عصر پویا