دهه فجر مبارک باد

دهه فجر مبارک باد

 فجر انقلاب ، دميدن خورشيد استقلال و آزادي است . دهه ی فجر،بر عموم همکاران، اعضای خانواده ی بزرگ مهندسی استان و خانواده های مکرمشان، مبارک و پرمیمنت باد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانآخرین مطالب