...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   سمینار حقوق مهندسی- آشنایی با تغییرات آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درشهرستان زرند

   نسخه چاپی 1397/11/13 - 09:36 تعداد بازدید:508

   سمینار حقوق مهندسی- آشنایی با تغییرات آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درشهرستان زرند

           بـسـمـه تـعـالـی

    

             قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

   سمینار "حـقوق مهندسي (آشنايي با تغييرات آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان)"

   با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

   در شـهـرسـتـان زرنـد برگزار مي گردد.

    

   ردیـف

   عـنـوان سـمـیـنـار

   تـاریـخ سـمـیـنـار

   سـاعـت سـمـیـنـار

   محل برگزاري

   1

   حـقـوق مـهـنـدسـي (آشـنـايـي بـا تـغـيـيـرات آيـيـن نـامـه اجـرايـي قـانـون نـظـام مـهـنـدسـي و كـنـتـرل سـاخـتـمـان)

   چـهـارشـنـبـه

   97/11/17

   18:00– 14:00

   زرنـد، کـیـلـومـتـر 5 جـاده سـربـاغ، دانـشـگاه آزاد اسـلامـی واحـد زرنـد

    

   تـوجـه:

   1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

   2-     محل برگزاري سمينار: زرنـد، کـیـلـومـتـر 5 جـاده سـربـاغ، دانـشـگاه آزاد اسـلامـی واحـد زرنـد مي باشد.

   3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

    

    

    

    

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

   استان کرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی سایت توسط: عصر پویا