...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین برق 97/11/16

   نسخه چاپی 1397/11/09 - 11:44 تعداد بازدید:610

   برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین برق 97/11/16

     بسمه تعالی

    

    

    

   بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن برق

   ردیـف

   عنوان دوره

   رشته

   صلاحیت

   ارتقاءبه پایه

   ساعت کلاس

   تاریخ شروع

   تاریخ پایان

   تاریخ امتحان

   1


   بـهـيـنـه سـازي و صرفـه جـوئـي مـصـرف انـرژي الـکـتـريـکـي سـاخـتـمـانـهـا 1

   برق

   نظارت و طراحي

   پایه3به2

   8:00-12:00

   14:00-18:00

   سـه شــنـبـه

   97/11/16

   چـهـارشــنـبـه

   97/11/17

   چـهـارشــنـبـه

   97/11/17

   2

   بـهـيـنـه سـازي و صرفـه جـوئـي مـصـرف انـرژي الـکـتـريـکـي سـاخـتـمـانـهـا 2

   برق

   نظارت و طراحي

   پایه2به1

   8:00-12:00

   14:00-18:00

   سـه شــنـبـه

   97/11/16

   چـهـارشــنـبـه

   97/11/17

   چـهـارشــنـبـه

   97/11/17

   تـوجـه:

   1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

   2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

    

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان
   استان کرمان

       تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی سایت توسط: عصر پویا