اطلاعیه دریافت کارت آزمون بهمن ماه 1397

اطلاعیه دریافت کارت آزمون بهمن ماه 1397

 

اطلاعیه دریافت کارت آزمون بهمن ماه 1397

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون های ورود به حرفه مهندسی و کاردانی و تعیین صلاحیت معماران تجربی بهمن ماه 1397 می‌ رساند. این عزیزان می توانند برای دریافت کارت ورود به

جلسه آزمون ها از تاریخ 97/11/06 به سامانه آزمون های ورود به حرفه، قسمت دریافت کارت ورود به جلسه مراجعه نمایند.آخرین مطالب