...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 97/10/26

   نسخه چاپی 1397/10/22 - 13:23 تعداد بازدید:588

   سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 97/10/26

   بـسـمـه تـعـالـی

    

   قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

   سمینار "بررسي ويرايش جديد مبحث بيست و يكم مقررات ملي ساختمان"

    

   با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

    

   ردیـف

   عـنـوان سـمـیـنـار

   سـاعـت سـمـیـنـار

   تـاریـخ سـمـیـنـار

   1

   بـررسـي ويـرايـش جـديـد مـبـحـث بـيـسـت و يـكـم مـقـررات مـلـي سـاخـتـمـان

   15 الي 19

   چهارشـنـبـه

   97/10/26

   تـوجـه:

   1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

   2-     محل برگزاري سمینار سالن آموزش سازمان مي باشد.

   3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

    

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

   استان کرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی سایت توسط: عصر پویا