کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار در خاورمیانه

کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار در خاورمیانه

 

احترامأ به استحضار میرساند"کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار در خاورمیانه" به صورت مشترک توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات و Amity university dubai در تاریخ 15 و 16 اسفند ماه 1397 در شهر دبی برگزار خواهد شد.

ضمناً شرکت در این کنفرانس و ارائه گواهینامه های حضور در آن برای مهندسان رشته های معماری و شهرسازی به عنوان یک دوره آموزشی(16ساعته) ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار لحاظ خواهد شد.آخرین مطالب