برنامه کلاس ارتقا پایه نظارت و اجرا ویژه مهندسین عمران و معماری 97/8/30

برنامه کلاس ارتقا پایه نظارت و اجرا ویژه مهندسین عمران و معماری 97/8/30

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان با همکاری دفتر منطقه ای جنوب شرق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می نماید.

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاء به پایه

تاریخ و ساعت شروع کلاس

تاریخ و ساعت پایان کلاس

تاریخ و ساعت امتحان

1

طراحی سازه ای و ضوابط اجرای دیوارها و الزامات نمای خارجی ساختمانها

عـمـران و معماري

نظارت یا اجرا

پایه3به2

و

پایه2به1

چـهـارشـنـبـه

97/8/30

ساعت 10:30 الی 12 و

14 الی 19

پـنـجـشـنـبـه

97/9/1

ساعت 8 الی 12 و

14 الی 18

پـنـجـشـنـبـه

97/9/1 ساعت 18

 

تـوجـه:

1-  طبق ابلاغیه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان این دوره به عنوان یک دوره آموزشی ارتقاء پایه برای مهندسان رشته های عمران و معماری،صلاحیت های نظارت یا اجرا منظور می گردد.

2-  جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

3-  محل برگزاری دوره بلوار شـهـيـد صـدوقـي،اداره پـسـت مـركـزي، سـالـن آمـفـي تـئـاتـر می باشد.

4-  بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان

 آخرین مطالب