...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 97/9/2

   نسخه چاپی 1397/08/21 - 13:28 تعداد بازدید:596

   برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 97/9/2

    

   بـسـمـه تـعـالـی

    

   بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن معماری

    

   ردیـف

   عنوان دوره

   رشته

   صلاحیت

   ارتقاءبه پایه

   ساعت شروع کلاس

   تاریخ شروع

   تاریخ پایان

   تاریخ امتحان

   1

   الـزامـات هـمـاهـنـگـي، مـديـريـت و اجـراي سـاخـتـمـان

   معماری

   نظارت و طراحی

   پایه2به1

   8:30 صبح

   جـمـعـه

   97/9/2

   شنبه

   97/9/3

   شنبه

   97/9/3

    

   تـوجـه:

   1-   جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

   2-   بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

    

    

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

   استان کرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم