همایش مصون سازی زیر ساخت های کالبدی کشور 97/08/22

همایش مصون سازی زیر ساخت های کالبدی کشور 97/08/22

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

همايش "مـصـون سـازی زیـرسـاخـت هـای کـالـبدی کشور"

 

 با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

 

ردیـف

عنوان همايش

ساعت همايش

تاریخ همايش

1

مـصـون سـازی زیـرسـاخـت هـای کـالـبـدی کـشـور

9 الي 13

سـه شـنـبـه

97/8/22

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     محل برگزاري همايش: بلوار شهيد صدوقي(جاده تهران)، سالن اجتماعات اداره كل راه و شهرسازي مي باشد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب