...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 97/8/14

   نسخه چاپی 1397/08/06 - 12:54 تعداد بازدید:717

   برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 97/8/14

    

    

   بسمه تعالی

    

    

   بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن معماري

    

    

   عنوان دوره

   رشته

   صلاحیت

   ارتقاءبه پایه

   ساعت شروع کلاس

   تاریخ شروع

   تاریخ پایان

   تاریخ امتحان

   بـكـارگـيـري اسـتـانـداردهـا، مـقـررات مـلـي، راهـنـمـاهـاي طـراحـي در مـعـمـاري

   معماري

   نظارت و طراحي

   پایه3به2

   8:30 صبح

   دوشــنـبـه

   97/8/14

   سـه شــنـبـه

   97/8/15

   سـه شــنـبـه

   97/8/15

   تـوجـه:

   1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسینمـراجـعـه نـمـایـیـد.

   2-   بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

    

    

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

   استان کرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم