...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/8/3

   نسخه چاپی 1397/07/26 - 10:58 تعداد بازدید:718

   برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/8/3

    

   بسمه تعالی

   بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن مکانیک

   ردیـف

   عنوان دوره

   رشته

   صلاحیت

   ارتقاءبه پایه

   ساعت شروع کلاس

   تاریخ شروع

   تاریخ پایان

   تاریخ امتحان

   1

   مـديـريـت تـعـمـيـر و نـگـهـداري تـأسـيـسـات سـاخـتـمـانـهـا

   مکانیک

   نظارت و طراحي

   پایه3به2

   15:00

   عصر

   پـنـجـشـنـبـه

   97/8/3

   جـمـعـه

   97/8/4

   جـمـعـه

   97/8/4

   تـوجـه:

   1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

   2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

   استان کرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم