...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 97/7/28

   نسخه چاپی 1397/07/21 - 11:18 تعداد بازدید:680

   برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 97/7/28

    

   بـسـمـه تـعـالـی

   بـرنـامـه کـلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا   مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

   عنوان دوره

   رشته

   صلاحیت

   ارتقا به پایه

   ساعت شروع كلاس

   تاریخ شروع

   تاریخ پایان

   تاریخ امتحان

   اجـراي سـاخـتـمـانـهـاي فـولادي

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   پایه3به2 و

   پایه2به1

   14 عصر

   شــنـبـه

   97/7/28

   يـكـشــنـبـه

   97/7/29

   يـكـشــنـبـه

   97/7/29

   تـوجـه:

   1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

   2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

    

   استان کرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم