...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان
نماد الکترونیکی
خدمات الکترونیک

  برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/6/22

  نسخه چاپی 1397/06/19 - 09:27 تعداد بازدید:369

  برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/6/22

   

   

  بـسـمـه تـعـالـی

  بـرنـامـه کـلاس صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

  عنوان دوره

  رشته

  صلاحیت

  ورود به پایه

  ساعت شروع   كلاس

  تاریخ شروع

  تاریخ پایان

  تاریخ امتحان

  نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان (1)

  عـمـران و

  معماري

  اجرا

  3

  14:00 عصر

  پنجشنبه

  97/6/22

  پنجشنبه

  97/6/22

  پنجشنبه

  97/6/22

   

  تـوجـه:

  1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

  2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

   

   

  سازمان نظام مهندسی ساختمان
  استان کرمان

     تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

  ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

  KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم