...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 97/6/22

   نسخه چاپی 1397/06/17 - 08:25 تعداد بازدید:752

   برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 97/6/22

    

   بـسـمـه تـعـالـی

   بـرنـامـه کـلاس ارتقاء پـايـه مـهـنـدسـیـن معماری

    

   ردیـف

   عنوان دوره

   رشته

   صلاحیت

   ارتقاء به پایه

   ساعت شروع كلاس

   تاریخ شروع

   تاریخ پایان

   تاریخ امتحان

   1

   مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان

   معماری

   نظارت و طراحی

   3 به2

   8:30 صبح

   پنجشنبه 97/6/22

   جمعه 97/6/23

   جمعه

   97/6/23

   تـوجـه:

   1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

   2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

    

    

    

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

   استان کرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم