...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان
نماد الکترونیکی
خدمات الکترونیک

  برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 97/6/22

  نسخه چاپی 1397/06/17 - 08:25 تعداد بازدید:607

  برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 97/6/22

   

  بـسـمـه تـعـالـی

  بـرنـامـه کـلاس ارتقاء پـايـه مـهـنـدسـیـن معماری

   

  ردیـف

  عنوان دوره

  رشته

  صلاحیت

  ارتقاء به پایه

  ساعت شروع كلاس

  تاریخ شروع

  تاریخ پایان

  تاریخ امتحان

  1

  مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان

  معماری

  نظارت و طراحی

  3 به2

  8:30 صبح

  پنجشنبه 97/6/22

  جمعه 97/6/23

  جمعه

  97/6/23

  تـوجـه:

  1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

  2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

   

   

   

   

  سازمان نظام مهندسی ساختمان

  استان کرمان  تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

  ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

  KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم