...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   سمینار ایمنی در کارگاههای ساختمانی 97/6/19

   نسخه چاپی 1397/06/14 - 10:42 تعداد بازدید:625

   سمینار ایمنی در کارگاههای ساختمانی 97/6/19

   بسمه تعالی

    

   قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

    

   سمینار "ایـمـنـی در کارگاهـهـای سـاخـتـمـانـی"

    

   **با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال**

    

   دیـف

   عـنـوان سـمـیـنـار

   سـاعـت سـمـیـنـار

   تـاریـخ سـمـیـنـار

   1

   ایـمـنـی در کارگاهـهـای سـاخـتـمـانـی

   8:30 الي 12:30

   دوشـنـبـه

   97/6/19

   تـوجـه:

   1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

   2-    محل برگزاري سمینار سالن آموزش سازمان مي باشد.

   3-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

    

   استان کرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی سایت توسط: عصر پویا