دوره آموزشی مجریان تاسیسات فاضلاب-ویژه مهندسین مقیم سیرجان 97/5/25

دوره آموزشی مجریان تاسیسات فاضلاب-ویژه مهندسین مقیم سیرجان 97/5/25

 بـسـمـه تـعـالـی

 

دوره آموزشي "مـجـريـان تـأسـيـسـات فـاضـلاب"

 

ويژه مهندسين عمران و مكانيك داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي،

مقيم در شهرستان سيرجان

عنوان دوره

ساعت شروع کلاس

تاريخ كلاس

تاریخ و ساعت امتحان

محل برگزاري

مـجـريـان تـأسـيـسـات فـاضـلاب

8 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/5/25

شـنـبـه

97/5/27

ساعت 11 صبح

سـيـرجـان، انـتـهـاي خـيـابـان وحـيـد، خـيـابـان گـلـخـانـه جـنـوبـي، دفـتـر نـمـايـنـدگـي سـيـرجـان

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

استان کرمانآخرین مطالب