اطلاعیه ثبت نام بیمه تکمیل درمان

اطلاعیه ثبت نام بیمه تکمیل درمان

      اطلاعیه بیمه تکمیل درمان

بر اساس مناقصه برگزار شده شرکت بیمه دی باتوجه به سوابق همکاری با سازمان و رضایت مندی اعضاء با تصویب هیئت مدیره به عنوان شرکت بیمه تکمیل درمان در سال 97-98 انتخاب گردید .

با توجه به انعقاد قرارداد بیمه تکمیل درمان به شرح جدول تعهدات پیوست با شرکت بیمه دی، به کلیه اعضای متقاضی دریافت خدمات بیمه تکمیل درمان اعلام می گردد، حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1397/05/25 و ضمن مراجعه به ساختمان شماره یک سازمان، واقع در خیابان بحرالعلوم، نسبت به تحویل مدارک به سرکار خانم مهندس غنی زاده اقدام نمایند.

توجه به این نکته ضروری است که تاریخ شروع قرارداد اول مرداد ماه 1397 می باشد و این قرارداد صرفاً برای افرادی که تا این تاریخ نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام نمایند، فاقد دوره انتظار است.

ضمناً بر اساس قرارداد، والدین (پدر و مادر) شخص بیمه شده اصلی نیز میتوانند با پرداخت حق بیمه متناسب، تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قرار گیرند.

مدارک لازم جهت ثبت نام:

1- تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه بیمه شدگان. 

2- تصویر کارت عضویت و بیمه شده اصلی.

3- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه بیمه شدگان.

4- اصل و تصویر فیش واریزی به حساب شماره 2291560116 بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان به ترتیب زیر:

الف- حق بیمه سالانه به ازای هر نفر بیمه شده تا 60 سال ............................................... 10.080.000  ریال

ب- حق بیمه سالانه به ازای هر نفر بیمه شده بالای 60 سال تا 70 سال ..................... 15.120.000  ریال

پ- حق بیمه سالانه به ازای هر نفر بیمه شده بالای 70 سال ........................................... 20.160.000  ریال

 

جدول تعهدات

 

قرارداد بیمه تکمیل درمانآخرین مطالب