برگزاری سمینار آشنایی با اصول و مبانی آسانسور 97/5/13

برگزاری سمینار آشنایی با اصول و مبانی آسانسور  97/5/13

 سمینار آشنایی با اصول و مبانی آسانسور با حضور ریاست سازمان در سالن پست شنبه مورخ 97/5/13 برگزار گردید.در ابتدای جلسه ریاست سازمان ضمن خوش آمد گویی به حاضرین و عرض خیر مقدم حضور مدرس دوره آقای مهندس ایرج فصیحی، عنوان نمودند که ایشان از سال 89 در بخش آموزش با سازمان همکاری داشته اند که تا این تاریخ بیش از 20 دوره آموزشی در رابطه با مبحث 17 و همچنین مبحث 15 داشته اند، در ادامه ایشان به وضعیت آموزشی سازمان در دوره هفتم هیئت مدیره اشاره نمود و عنوان داشت از آذرماه 94 تا پایان تیرماه سال 97 سازمان موفق به برگزاری 219 دوره سمینار با مجموع 2743 ساعت و حضور 12460 نفر از اعضاء در این دوره ها در پنج مرکز آموزش در سطح استان شده است ، همچنین ایشان اشاره نمود سازمان استان کرمان تنها سازمانی است که دارای ساختمانی با کاربری مرکز آموزش، انتشارات و تحقیقات میباشد که در فاز اول به بهره برداری خواهد رسید، همچنین ایشان اشاره به جلسات مجمع عمومی در تاریخ های 22 و 29 مرداد ماه نمود که به عنوان چهارمین مجمع عمومی است که هیئت مدیره هفتم در طول فعالیت خود برگزار می نماید.

 

 

 آخرین مطالب