...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین برق 97/4/27

   نسخه چاپی 1397/04/20 - 10:50 تعداد بازدید:1059

   برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین برق 97/4/27

   بـسـمـه تـعـالـی

   بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن برق

   عنوان دوره

   رشته

   صلاحیت

   ارتقاءبه پایه

   ساعت شروع کلاس

   تاریخ شروع

   تاریخ پایان

   تاریخ امتحان

   سـاخـتـمـانـهـاي هـوشـمـنـد 1

   برق

   نظارت و طراحي

   پايه3به2

   8:30 صبح

   چـهـارشــنـبـه

   97/4/27

   پـنـجـشـنـبـه

   97/4/28

   پـنـجـشـنـبـه

   97/4/28


   سـاخـتـمـانـهـاي هـوشـمـنـد 2

    

   برق

   نظارت و طراحي

   پایه2به1

   8:30 صبح

   چـهـارشــنـبـه

   97/4/27

    

   پـنـجـشـنـبـه

   97/4/28

    

   پـنـجـشـنـبـه

   97/4/28

    

   تـوجـه:

   1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

   2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

    

    

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

   استان کرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم