...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان
نماد الکترونیکی
خدمات الکترونیک

  برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین برق 97/4/27

  نسخه چاپی 1397/04/20 - 10:50 تعداد بازدید:993

  برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین برق 97/4/27

  بـسـمـه تـعـالـی

  بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن برق

  عنوان دوره

  رشته

  صلاحیت

  ارتقاءبه پایه

  ساعت شروع کلاس

  تاریخ شروع

  تاریخ پایان

  تاریخ امتحان

  سـاخـتـمـانـهـاي هـوشـمـنـد 1

  برق

  نظارت و طراحي

  پايه3به2

  8:30 صبح

  چـهـارشــنـبـه

  97/4/27

  پـنـجـشـنـبـه

  97/4/28

  پـنـجـشـنـبـه

  97/4/28


  سـاخـتـمـانـهـاي هـوشـمـنـد 2

   

  برق

  نظارت و طراحي

  پایه2به1

  8:30 صبح

  چـهـارشــنـبـه

  97/4/27

   

  پـنـجـشـنـبـه

  97/4/28

   

  پـنـجـشـنـبـه

  97/4/28

   

  تـوجـه:

  1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

  2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

   

   

   

  سازمان نظام مهندسی ساختمان

  استان کرمان  تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

  ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

  KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم