...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین برق 97/4/27

نسخه چاپی 1397/04/20 - 10:50 تعداد بازدید:417

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین برق 97/4/27

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن برق

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

سـاخـتـمـانـهـاي هـوشـمـنـد 1

برق

نظارت و طراحي

پايه3به2

8:30 صبح

چـهـارشــنـبـه

97/4/27

پـنـجـشـنـبـه

97/4/28

پـنـجـشـنـبـه

97/4/28


سـاخـتـمـانـهـاي هـوشـمـنـد 2

 

برق

نظارت و طراحي

پایه2به1

8:30 صبح

چـهـارشــنـبـه

97/4/27

 

پـنـجـشـنـبـه

97/4/28

 

پـنـجـشـنـبـه

97/4/28

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانتماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم