...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

کلاس بازرسی لوله کشی گاز صنعتی با فشار 2 الی 60 پوند

نسخه چاپی 1397/03/30 - 13:54 تعداد بازدید:368

کلاس بازرسی لوله کشی گاز صنعتی با فشار 2 الی 60 پوند

بسمه تعالی

 

کلاس "بازرسي لوله کشی گاز صنعتي با فشار 2 الي 60 پوند"
ویژه مهندسین مکانیک بازرس گاز خانگي و تجاري دارای پروانه اشتغال بكار مهندسي پايه 1 و 2

ردیـف

عنوان دوره

تاریخ کلاس

ساعت کلاس

تاریخ امتحان

1

بـازرسـي لـولـه کـشـی گـاز صـنـعـتـي بـا فـشـار 2 الي 60 پـونـد

چـهـارشـنـبـه 97/4/6

و

پـنـجـشـنـبـه 97/4/7

و

جـمـعـه 97/4/8

8 الی 12

و

14:30 الی 19:30

پـنـجـشـنـبـه

97/4/28

سـاعـت 16

توجه:

1- شركت كنندگان بايستي بازرس گاز خانگي و تجاري باشند.

2- جهت ثبت نام به سامانه مهندسین مراجعه فرمایید. فقط کسانی حق شرکت در کلاس را دارند که ثبت نام آنها انجام شده باشد.

3- محل تشکیل کلاس سالن آموزشی سازمان می باشد.

4- به همراه داشتن کارت شناسایی در کلاس الزامی می باشد.

5- حضور کامل در کلاس الزامی می باشد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانتماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم