اطلاعیه ساعت کاری سازمان در نیمه دوم ماه مبارک رمضان

اطلاعیه ساعت کاری سازمان در نیمه دوم ماه مبارک رمضان

 احتراماً با توجه به مصوبه هیئت مدیره از تاریخ شنبه 97/3/12 تا پایان ماه مبارک رمضان، ساعت کاری سازمان از ساعت 8:00 لغایت 13:00 تعیین گردید.

همچنین روز پنجشنبه مورخ 97/3/17 تعطیل  اعلام میگردد.آخرین مطالب