اسامی گروه تخصصی عمران

 

اسامی گروه تخصصی عمران
 

علی اصفهانی

دبیر گروه تخصصی عمران

علیرضا اصفهانی

نائب رئیس گروه تخصصی عمران

پیمان ترک زاده

عضو اصلی گروه تخصصی عمران

ناصر حلاوتی

عضو اصلی گروه تخصصی عمران

حامد صفاری

عضو اصلی گروه تخصصی عمران

محمد فروزنده

عضو اصلی گروه تخصصی عمران

علی کلانتری

رئیس گروه تخصصی عمران

نوید طاهری زاده

عضو علی البدل گروه تخصصی عمران