حضور اعضا هییت مدیره در جمع اعضای محترم سازمان در شهرستان زرند

حضور اعضا هییت مدیره در جمع اعضای محترم سازمان در شهرستان زرند

 حضور اعضا هییت مدیره در جمع اعضای محترم سازمان در شهرستان زرند

هیات مدیره سازمان پس از بازدید از ساختمان در حال احداث دفتر نمایندگی با حضور اعضا  ضمن طرح موضوعات روز نظام مهندسی ساختمان در سطح کشور و استان نظرات اعضا را در این ارتباط جویا شدن در ادامه مراسم افطاری در جمع اعضای نمایندگی برگزار گردید.

 آخرین مطالب