جلسه ملاقات عمومی چهارشنبه 97/3/9

جلسه ملاقات عمومی چهارشنبه 97/3/9

 قابل توجه کلیه اعضای محترم

 

 

به اطلاع میرساند  جلسه ملاقات عمومی با ریاست سازمان، فردا چهارشنبه مورخ 97/3/9 از ساعت 9:00 الی 11:00 برگزار می گردد.آخرین مطالب