جلسه ملاقات عمومی چهارشنبه 97/3/2

جلسه ملاقات عمومی چهارشنبه 97/3/2

 

قابل توجه کلیه اعضای محترم

 

به اطلاع میرساند  جلسه ملاقات عمومی با ریاست سازمان فردا چهارشنبه مورخ 97/3/2 از ساعت 9:00 الی 11:00 برگزار می گردد.

 آخرین مطالب