...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

همایش بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 97/3/6

نسخه چاپی 1397/03/01 - 10:33 تعداد بازدید:464

همایش بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 97/3/6

 بـسـمـه تـعـالـی

 

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

همايش "بررسي ويرايش جديد مبحث بيست و يكم مقررات ملي ساختمان"

با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

ردیـف

عنوان همايش

ساعت همايش

تاریخ همايش

1

بـررسـي ويـرايـش جـديـد مـبـحـث بـيـسـت و يـكـم مـقـررات مـلـي سـاخـتـمـان

15 الي 19

يـكـشـنـبـه

97/03/06

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     محل برگزاري همايش، سالن آموزش سازمان مي باشد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

استان کرمانتماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم