همایش بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 97/3/6

همایش بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 97/3/6

 بـسـمـه تـعـالـی

 

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

همايش "بررسي ويرايش جديد مبحث بيست و يكم مقررات ملي ساختمان"

با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

ردیـف

عنوان همايش

ساعت همايش

تاریخ همايش

1

بـررسـي ويـرايـش جـديـد مـبـحـث بـيـسـت و يـكـم مـقـررات مـلـي سـاخـتـمـان

15 الي 19

يـكـشـنـبـه

97/03/06

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     محل برگزاري همايش، سالن آموزش سازمان مي باشد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

استان کرمانآخرین مطالب