...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان
نماد الکترونیکی
خدمات الکترونیک

  برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 97/3/8

  نسخه چاپی 1397/02/30 - 09:57 تعداد بازدید:661

  برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 97/3/8

   

  بـسـمـه تـعـالـی

  بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن معماری

  عنوان دوره

  رشته

  صلاحیت

  ارتقاءبه پایه

  ساعت شروع کلاس

  تاریخ شروع

  تاریخ پایان

  تاریخ امتحان


  اصـول و مـبـانـي طـراحـي بـنـاهـاي بـلـنـدمـرتـبـه

  معماری

  نظارت و طراحی

  پایه2به1

  8:30 صبح

  سـه شــنـبـه

  97/3/8

  چـهـارشــنـبـه

  97/3/9

  چـهـارشــنـبـه

  97/3/9

   

  تـوجـه:

  1-   جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

  2-   بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

   

   

   

  سازمان نظام مهندسی ساختمان

  استان کرمان  تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

  ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

  KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم