...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/2/24

نسخه چاپی 1397/02/22 - 11:39 تعداد بازدید:455

برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/2/24

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

 

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

نـکـات اجـرایـی پـي هاي سـطـحـي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30-12:30

و

14:30-18:30

دوشـنـبـه

97/2/24

دوشـنـبـه

97/2/24

دوشـنـبـه

97/2/24

تـوجـه:

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانتماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم