...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان
نماد الکترونیکی
خدمات الکترونیک

  برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/2/24

  نسخه چاپی 1397/02/22 - 11:39 تعداد بازدید:531

  برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/2/24

   

  بـسـمـه تـعـالـی

  بـرنـامـه کـلاس صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

   

  عنوان دوره

  رشته

  صلاحیت

  ورود به پایه

  ساعت كلاس

  تاریخ شروع

  تاریخ پایان

  تاریخ امتحان

  نـکـات اجـرایـی پـي هاي سـطـحـي

  عـمـران و

  معماري

  اجرا

  3

  8:30-12:30

  و

  14:30-18:30

  دوشـنـبـه

  97/2/24

  دوشـنـبـه

  97/2/24

  دوشـنـبـه

  97/2/24

  تـوجـه:

  1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

  2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

   

   

  سازمان نظام مهندسی ساختمان

  استان کرمان  تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

  ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

  KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم