...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   برنامه کلاس صلاحیت اجراورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/02/23

   نسخه چاپی 1397/02/20 - 11:33 تعداد بازدید:507

   برنامه کلاس صلاحیت اجراورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/02/23

    

   بـسـمـه تـعـالـی

   بـرنـامـه کـلاس صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

    

   عنوان دوره

   رشته

   صلاحیت

   ورود به پایه

   ساعت كلاس

   تاریخ شروع

   تاریخ پایان

   تاریخ امتحان

   نـکـات اجـرایـی سـازه هـاي فـولادي (1)

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   8:30-12:30

   و

   14:30-18:30

   يـكـشـنـبـه

   97/2/23

   يـكـشـنـبـه

   97/2/23

   يـكـشـنـبـه

   97/2/23

   تـوجـه:

   1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

   2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

   استان کرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم