...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان
نماد الکترونیکی
خدمات الکترونیک

  برنامه کلاس ارتقا پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 97/2/25

  نسخه چاپی 1397/02/20 - 10:00 تعداد بازدید:563

  برنامه کلاس ارتقا پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 97/2/25

   

  بـسـمـه تـعـالـی

  بـرنـامـه کـلاس ارتقا پـايـه اجرا مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

  عنوان دوره

  رشته

  صلاحیت

  ارتقا به پایه

  ساعت شروع كلاس

  تاریخ شروع

  تاریخ پایان

  تاریخ امتحان

  آشـنـايـي بـا شـرح وظـايـف مـجـري، ضـوابـط حـقـوقـي مـرتـبـط و قـراردادهـاي سـاخـت

  عـمـران و

  معماري

  اجرا

  پایه3به2 و

  پایه2به1

  10:00صبح

  سـه شــنـبـه

  97/2/25

  چـهـارشــنـبـه

  97/2/26

  چـهـارشــنـبـه

  97/2/26

  تـوجـه:

  1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

  2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

   

  سازمان نظام مهندسی ساختمان

  استان کرمان  تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

  ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

  KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم