...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

برنامه کلاس ارتقا پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 97/2/25

نسخه چاپی 1397/02/20 - 10:00 تعداد بازدید:500

برنامه کلاس ارتقا پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 97/2/25

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتقا پـايـه اجرا مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقا به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

آشـنـايـي بـا شـرح وظـايـف مـجـري، ضـوابـط حـقـوقـي مـرتـبـط و قـراردادهـاي سـاخـت

عـمـران و

معماري

اجرا

پایه3به2 و

پایه2به1

10:00صبح

سـه شــنـبـه

97/2/25

چـهـارشــنـبـه

97/2/26

چـهـارشــنـبـه

97/2/26

تـوجـه:

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانتماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم