...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/2/19

نسخه چاپی 1397/02/13 - 11:40 تعداد بازدید:780

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/2/19

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن مکانیک

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

تاسیسات بهداشتی

مکانیک

طراحی و نظارت

پایه3به2

8:30 صبح

چـهـارشــنـبـه

97/2/19

پـنـجـشـنـبـه

97/2/20

پـنـجـشـنـبـه

97/2/20

تـوجـه:

 

شرکت کنندگان محترم، لطفاً کتاب مبحث 16 مقررات ملی ساختمان ویرایش چهارم، سال 1396 را به همراه داشته باشید./

 

   جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

   بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانتماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم