...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان
نماد الکترونیکی
خدمات الکترونیک

  برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/2/19

  نسخه چاپی 1397/02/13 - 11:40 تعداد بازدید:845

  برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/2/19

   

  بـسـمـه تـعـالـی

  بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن مکانیک

  عنوان دوره

  رشته

  صلاحیت

  ارتقاءبه پایه

  ساعت شروع کلاس

  تاریخ شروع

  تاریخ پایان

  تاریخ امتحان

  تاسیسات بهداشتی

  مکانیک

  طراحی و نظارت

  پایه3به2

  8:30 صبح

  چـهـارشــنـبـه

  97/2/19

  پـنـجـشـنـبـه

  97/2/20

  پـنـجـشـنـبـه

  97/2/20

  تـوجـه:

   

  شرکت کنندگان محترم، لطفاً کتاب مبحث 16 مقررات ملی ساختمان ویرایش چهارم، سال 1396 را به همراه داشته باشید./

   

     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

   

  سازمان نظام مهندسی ساختمان

  استان کرمان  تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

  ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

  KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم