...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان
نماد الکترونیکی
خدمات الکترونیک

  برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری

  نسخه چاپی 1397/02/11 - 13:08 تعداد بازدید:1040

  برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری

  بـسـمـه تـعـالـی

  بـرنـامـه کـلاس صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

  ردیـف

  عنوان دوره

  نام گروه

  رشته

  صلاحیت

  ورود به پایه

  ساعت شروع كلاس

  تاریخ شروع

  تاریخ پایان

  تاریخ امتحان

  1

  مـسـايـل اولـيـه كـارگـاهـي و نـكـات اجـرايـي

   

  گروه اول

  عـمـران و

  معماري

  اجرا

  3

  15 عصر

  شـنـبـه

  97/2/15

  شـنـبـه

  97/2/15

  شـنـبـه

  97/2/15

  2

  مـسـايـل اولـيـه كـارگـاهـي و نـكـات اجـرايـي

   

  گروه دوم

  عـمـران و

  معماري

  اجرا

  3

  15عصر

  يـكـشـنـبـه

  97/2/16

   

  يـكـشـنـبـه

  97/2/16

   

  يـكـشـنـبـه

  97/2/16

   

  تـوجـه:

  1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

  2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

   

   

  سازمان نظام مهندسی ساختمان

  استان کرمان  تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

  ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

  KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم