...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری

   نسخه چاپی 1397/02/11 - 13:08 تعداد بازدید:1106

   برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری

   بـسـمـه تـعـالـی

   بـرنـامـه کـلاس صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

   ردیـف

   عنوان دوره

   نام گروه

   رشته

   صلاحیت

   ورود به پایه

   ساعت شروع كلاس

   تاریخ شروع

   تاریخ پایان

   تاریخ امتحان

   1

   مـسـايـل اولـيـه كـارگـاهـي و نـكـات اجـرايـي

    

   گروه اول

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   15 عصر

   شـنـبـه

   97/2/15

   شـنـبـه

   97/2/15

   شـنـبـه

   97/2/15

   2

   مـسـايـل اولـيـه كـارگـاهـي و نـكـات اجـرايـي

    

   گروه دوم

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   15عصر

   يـكـشـنـبـه

   97/2/16

    

   يـكـشـنـبـه

   97/2/16

    

   يـكـشـنـبـه

   97/2/16

    

   تـوجـه:

   1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

   2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

    

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

   استان کرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم