...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری

نسخه چاپی 1397/02/11 - 13:08 تعداد بازدید:952

برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه  مهندسین عمران و معماری

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

ردیـف

عنوان دوره

نام گروه

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

مـسـايـل اولـيـه كـارگـاهـي و نـكـات اجـرايـي

 

گروه اول

عـمـران و

معماري

اجرا

3

15 عصر

شـنـبـه

97/2/15

شـنـبـه

97/2/15

شـنـبـه

97/2/15

2

مـسـايـل اولـيـه كـارگـاهـي و نـكـات اجـرايـي

 

گروه دوم

عـمـران و

معماري

اجرا

3

15عصر

يـكـشـنـبـه

97/2/16

 

يـكـشـنـبـه

97/2/16

 

يـكـشـنـبـه

97/2/16

 

تـوجـه:

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانتماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم