...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   برنامه کلاس ارتقا پایه و تمدید پروانه اشتغال مهندسین عمران 97/2/13

   نسخه چاپی 1397/02/06 - 12:13 تعداد بازدید:1157

   برنامه کلاس ارتقا پایه و تمدید پروانه اشتغال مهندسین عمران 97/2/13

    

    

   بسمه تعالی

    

   بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه وتمدید پروانه اشتغال مـهـنـدسـیـن عمران

   عنوان دوره

   رشته

   صلاحیت

   ارتقاءبه پایه

   ساعت کلاس

   تاریخ شروع

   تاریخ پایان

   تاریخ امتحان

   سـيـسـتـم هـاي ويـژه جـذب انـرژي در سـازه هـاي فـولادي

   عمران

   محاسبات

   پایه2به1

   8:30-12:30

   و

   14:00-18:00

   پـنـجـشـنـبـه

   97/2/13

   جـمـعـه

   97/2/14

   جـمـعـه

   97/2/14

   تـوجـه:

    

                 * این دوره جهت تمدیدپروانه اشتغال مهندسین عمران  نیز ارائه شده است.

                 * افراد غیر عضو جهت ثبت نام به واحد آموزش سازمان مراجعه نمایند.

                      جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

      بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.   سازمان نظام مهندسی ساختمان

   استان کرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم