...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان
نماد الکترونیکی
خدمات الکترونیک

  برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 97/2/6

  نسخه چاپی 1397/02/02 - 09:56 تعداد بازدید:1023

  برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 97/2/6

   

  بـسـمـه تـعـالـی

   

  بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن عمران

  ردیـف

  عنوان دوره

  رشته

  صلاحیت

  ارتقاءبه پایه

  ساعت شروع کلاس

  تاریخ شروع

  تاریخ پایان

  تاریخ امتحان

  1

  روشـهـاي تـولـيـد صـنـعـتـي سـاخـتـمـان

  عمران

  نظارت

  پایه2به1

  15:00

  عصر

  پنج شنبه

  97/02/06

  جمعه

  97/02/07

  جمعه

  97/02/07

   

  تـوجـه:

  1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

  2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

   

   

  سازمان نظام مهندسی ساختمان

  استان کرمان  تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

  ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

  KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم