...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

برنامه کلاس ارتقا پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 97/02/05

نسخه چاپی 1397/02/01 - 13:33 تعداد بازدید:925

برنامه کلاس ارتقا پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 97/02/05

 

 

بسمه تعالی

 

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه اجرا مـهـنـدسـیـن عمران و معماري

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

روشـهـاي سـاخـت، فـنـاوريـهـاي نـويـن اجـراي سـاخـتـمـان و جـزئـيـات اجـرايـي

 

عمران و معماري

اجرا

پایه3به2 و

پایه2به1

8:30-12:30

و

15:00-19:00

چـهـارشــنـبـه

97/2/5

پـنـجـشـنـبـه

97/2/6

پـنـجـشـنـبـه

97/2/6

 

 

تـوجـه:

1-  جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2- بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانتماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم