...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان
نماد الکترونیکی
خدمات الکترونیک

  برنامه کلاس ارتقا پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 97/02/05

  نسخه چاپی 1397/02/01 - 13:33 تعداد بازدید:978

  برنامه کلاس ارتقا پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 97/02/05

   

   

  بسمه تعالی

   

  بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه اجرا مـهـنـدسـیـن عمران و معماري

   

  ردیـف

  عنوان دوره

  رشته

  صلاحیت

  ارتقاءبه پایه

  ساعت کلاس

  تاریخ شروع

  تاریخ پایان

  تاریخ امتحان

  1

  روشـهـاي سـاخـت، فـنـاوريـهـاي نـويـن اجـراي سـاخـتـمـان و جـزئـيـات اجـرايـي

   

  عمران و معماري

  اجرا

  پایه3به2 و

  پایه2به1

  8:30-12:30

  و

  15:00-19:00

  چـهـارشــنـبـه

  97/2/5

  پـنـجـشـنـبـه

  97/2/6

  پـنـجـشـنـبـه

  97/2/6

   

   

  تـوجـه:

  1-  جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

  2- بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

   

  سازمان نظام مهندسی ساختمان

  استان کرمان  تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

  ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

  KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم