...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   برنامه کلاس ارتقا پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 97/02/05

   نسخه چاپی 1397/02/01 - 13:33 تعداد بازدید:1040

   برنامه کلاس ارتقا پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 97/02/05

    

    

   بسمه تعالی

    

   بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه اجرا مـهـنـدسـیـن عمران و معماري

    

   ردیـف

   عنوان دوره

   رشته

   صلاحیت

   ارتقاءبه پایه

   ساعت کلاس

   تاریخ شروع

   تاریخ پایان

   تاریخ امتحان

   1

   روشـهـاي سـاخـت، فـنـاوريـهـاي نـويـن اجـراي سـاخـتـمـان و جـزئـيـات اجـرايـي

    

   عمران و معماري

   اجرا

   پایه3به2 و

   پایه2به1

   8:30-12:30

   و

   15:00-19:00

   چـهـارشــنـبـه

   97/2/5

   پـنـجـشـنـبـه

   97/2/6

   پـنـجـشـنـبـه

   97/2/6

    

    

   تـوجـه:

   1-  جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

   2- بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

   استان کرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم