...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   همایش حقوق مهندسی-97/02/01

   نسخه چاپی 1397/01/26 - 09:29 تعداد بازدید:945

   همایش حقوق مهندسی-97/02/01

    بـسـمـه تـعـالـی

    

   قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

   همايش "حقوق مهندسي (آشنايي با تغييرات آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان)"

    با امتياز  تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

   ردیـف

   عنوان همايش

   ساعت همايش

   تاریخ همايش

   1

   حـقـوق مـهـنـدسـي (آشـنـايـي بـا تـغـيـيـرات آيـيـن نـامـه اجـرايـي قـانـون نـظـام مـهـنـدسـي و كـنـتـرل سـاخـتـمـان)

   15 الي 19

   شـنـبـه

   97/02/01

   تـوجـه:

   1-      جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

   2-      محل برگزاري همايش سالن آموزش سازمان مي باشد.

   3-      بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

    

   استان کرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم