...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان
نماد الکترونیکی
خدمات الکترونیک

  همایش حقوق مهندسی-97/02/01

  نسخه چاپی 1397/01/26 - 09:29 تعداد بازدید:891

  همایش حقوق مهندسی-97/02/01

   بـسـمـه تـعـالـی

   

  قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

  همايش "حقوق مهندسي (آشنايي با تغييرات آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان)"

   با امتياز  تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

  ردیـف

  عنوان همايش

  ساعت همايش

  تاریخ همايش

  1

  حـقـوق مـهـنـدسـي (آشـنـايـي بـا تـغـيـيـرات آيـيـن نـامـه اجـرايـي قـانـون نـظـام مـهـنـدسـي و كـنـتـرل سـاخـتـمـان)

  15 الي 19

  شـنـبـه

  97/02/01

  تـوجـه:

  1-      جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

  2-      محل برگزاري همايش سالن آموزش سازمان مي باشد.

  3-      بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

   

  سازمان نظام مهندسی ساختمان

   

  استان کرمان  تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

  ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

  KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم