...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 96/11/28

نسخه چاپی 1396/11/19 - 12:19 تعداد بازدید:1022

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 96/11/28

 بـسـمـه تـعـالـی

 

 بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن عمران

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

شـالـوده هـاي عـمـيـق

عمران

محاسبات

پایه2به1

15:00 عصر

شــنـبـه

96/11/28

يـكـشــنـبـه

96/11/29

يـكـشــنـبـه

96/11/29

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانتماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم