...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 96/11/26

نسخه چاپی 1396/11/19 - 10:36 تعداد بازدید:785

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 96/11/26

 

بسمه تعالی

 

 

 بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن مکانیک

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

تـدابـيـر لازم درصـرفـه جـوئـي در مـصـرف انـرژي در سـاخـتـمـانـهـا 1

مکانیک

نظارت و طراحي

پایه3به2

8:30-12:30

و

15:00-19:00

پـنـجـشـنـبـه

96/11/26

جـمـعـه

96/11/27

چـهـارشـنـبـه

96/12/9

ساعت 15

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانتماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم