...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

برنامه کلاس ورود به پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/11/19

نسخه چاپی 1396/11/17 - 09:38 تعداد بازدید:915

برنامه کلاس ورود به پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 96/11/19

 بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ورود به پایه صلاحیت اجرا مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

نـکـات اجـرایـی سـازه هـاي بـتـن مـسـلـح (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

96/11/19

پـنـجـشـنـبـه

96/11/19

پـنـجـشـنـبـه

96/11/19

 

تـوجـه:

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانتماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم