...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

برنامه کلاس ارتقا پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 96/11/11

نسخه چاپی 1396/11/07 - 09:36 تعداد بازدید:1101

برنامه کلاس ارتقا پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 96/11/11

 بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتقا پایه اجـرا مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

نـكـات اجـرايـي در نـمـاسـازي و نـازك كـاري

عـمـران و

معماري

اجرا

پایه3به2 و

پایه2به1

8:30 صبح

چـهـارشــنـبـه

96/11/11

پـنـجـشـنـبـه

96/11/12

پـنـجـشـنـبـه

96/11/12

تـوجـه:

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانتماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم