...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان
نماد الکترونیکی
خدمات الکترونیک

  برنامه کلاس ارتقا پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 96/10/20

  نسخه چاپی 1396/10/14 - 10:51 تعداد بازدید:1049

  برنامه کلاس ارتقا پایه اجرا مهندسین عمران و معماری 96/10/20

    

  بـسـمـه تـعـالـی

  بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه اجرا مـهـنـدسـیـن عـمـران و معماری

  ردیـف

  عنوان دوره

  رشته

  صلاحیت

  ارتقاءبه پایه

  ساعت شروع کلاس

  تاریخ شروع

  تاریخ پایان

  تاریخ امتحان

  1

  اجرای ساختمانهای بتنی

  عمران و معماری

  اجرا

  پایه3به2 و

  پایه 2به1

  8:30 صبح

  چهارشنبه

  96/10/20

  پنجشنبه

  96/10/21

  پنجشنبه

  96/10/21

  تـوجـه:

  1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

  2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

  سازمان نظام مهندسی ساختمان

  استان کرمان  تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

  ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

  KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم