همایش طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی بر اساس ویرایش جدید مبحث سیزدهم

همایش طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی بر اساس ویرایش جدید مبحث سیزدهم

 بـسـمـه تـعـالـی

 

همايش "طراحي و نظارت تأسيسات الكتريكي بر اساس ويرايش جديد مبحث سيزدهم"

ويژه مهندسين برق داراي پروانه اشتغال

 

 

ردیـف

عنوان همايش

تاریخ همايش

ساعت همايش

1

طـراحـي و نـظـارت تـأسـيـسـات الـكـتـريـكـي بـر اسـاس ويـرايـش جـديـد مـبـحـث سـيـزدهـم

پـنـجـشـنـبـه

96/10/14

8:30 الي 12:30

و

14 الي 18

 

 

 

تـوجـه:

    1- جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

  2-   محل برگزاري همايش سالن آموزش سازمان مي باشد.

  3- بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

               استان کرمانآخرین مطالب