...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان
نماد الکترونیکی
خدمات الکترونیک

  برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 96/9/29

  نسخه چاپی 1396/09/25 - 12:00 تعداد بازدید:1259

  برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 96/9/29

   بـسـمـه تـعـالـی

  بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن معماری

  ردیـف

  عنوان دوره

  رشته

  صلاحیت

  ارتقاءبه پایه

  ساعت شروع کلاس

  تاریخ شروع

  تاریخ پایان

  تاریخ امتحان

  1

  مـصـالـح و فـنـاوري‌هـاي نـويـن در صـنـعـت سـاخـتـمـان

  معماری

  نظارت و طراحی

  پایه3به2

  8:30 صبح

  چـهـارشــنـبـه

  96/9/29

  پـنـجـشـنـبـه

  96/9/30

  پـنـجـشـنـبـه

  96/9/30

   

   

   

  تـوجـه:

  1-   جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

  2-   بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

  سازمان نظام مهندسی ساختمان

  استان کرمان  تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

  ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

  KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم