...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

همایش بررسی ویرایش جدید مبحث بیست ویکم مقررات ملی ساختمان با امتیاز تمدید

نسخه چاپی 1396/09/22 - 11:42 تعداد بازدید:1192

همایش بررسی ویرایش جدید مبحث بیست ویکم مقررات ملی ساختمان با امتیاز تمدید

بـسـمـه تـعـالـی

 

 

 

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

همايش "بررسي ويرايش جديد مبحث بيست و يكم مقررات ملي ساختمان" با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

 

 

 

 

 

 

ردیـف

عنوان همايش

ساعت همايش

تاریخ همايش

1

بـررسـي ويـرايـش جـديـد مـبـحـث بـيـسـت و يـكـم مـقـررات مـلـي سـاخـتـمـان

15 الي 19

يـكـشـنـبـه

 

96/9/26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تـوجـه:

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    محل برگزاري همايش سالن آموزش سازمان مي باشد.

3-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم