همایش بررسی ویرایش جدید مبحث بیست ویکم مقررات ملی ساختمان با امتیاز تمدید

همایش بررسی ویرایش جدید مبحث بیست ویکم مقررات ملی ساختمان با امتیاز تمدید

بـسـمـه تـعـالـی

 

 

 

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

همايش "بررسي ويرايش جديد مبحث بيست و يكم مقررات ملي ساختمان" با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

 

 

 

 

 

 

ردیـف

عنوان همايش

ساعت همايش

تاریخ همايش

1

بـررسـي ويـرايـش جـديـد مـبـحـث بـيـسـت و يـكـم مـقـررات مـلـي سـاخـتـمـان

15 الي 19

يـكـشـنـبـه

 

96/9/26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تـوجـه:

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    محل برگزاري همايش سالن آموزش سازمان مي باشد.

3-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان آخرین مطالب