...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 96/9/24

نسخه چاپی 1396/09/18 - 12:38 تعداد بازدید:1070

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 96/9/24

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد2800 ایران) برای ساختمانهای متداول

عمران

محاسبات

پایه3به2

8:30 صبح

جمعه

96/9/24

شنبه

96/9/25

شنبه

96/9/25

2

ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد2800ایران) برای ساختمانهای بلندمرتبه

عمران

محاسبات

پایه2 به1

8:30 صبح

جمعه

96/9/24

شنبه

96/9/25

شنبه

96/9/25

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانتماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم