...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان
نماد الکترونیکی
خدمات الکترونیک

  برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 96/9/24

  نسخه چاپی 1396/09/18 - 12:38 تعداد بازدید:1181

  برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 96/9/24

  بـسـمـه تـعـالـی

  بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران

  ردیـف

  عنوان دوره

  رشته

  صلاحیت

  ارتقاءبه پایه

  ساعت شروع کلاس

  تاریخ شروع

  تاریخ پایان

  تاریخ امتحان

  1

  ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد2800 ایران) برای ساختمانهای متداول

  عمران

  محاسبات

  پایه3به2

  8:30 صبح

  جمعه

  96/9/24

  شنبه

  96/9/25

  شنبه

  96/9/25

  2

  ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد2800ایران) برای ساختمانهای بلندمرتبه

  عمران

  محاسبات

  پایه2 به1

  8:30 صبح

  جمعه

  96/9/24

  شنبه

  96/9/25

  شنبه

  96/9/25

   

  تـوجـه:

  1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

  2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

   

  سازمان نظام مهندسی ساختمان

  استان کرمان  تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

  ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

  KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم